Chuyển đến nội dung

Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Bài báo: Timeless companions: Crafting lasting memories with dad this Father's Day

Timeless companions: Crafting lasting memories with dad this Father's Day

Timeless companions: Crafting lasting memories with dad this Father's Day

A crisp morning, sunlight dappling through the trees. You and Dad are side-by-side, sharing stories and laughter as you embark on a new adventure together. Perhaps it's a hike in a scenic wilderness, a round of golf at his favorite course, or simply a quiet conversation over steaming mugs of coffee.

In the hustle and bustle of daily life, creating these special moments with your father can feel like a luxury. Yet, these shared experiences are the threads that weave the tapestry of a cherished father-daughter or father-son bond.

This Father's Day, why not give Dad a gift that transcends the ordinary? Our collection offers timeless watches, designed to be more than just timepieces – they're companions for life's journeys, big and small.

Father's Day

August Berg watch makes the perfect Father's Day present

  • Crafting lasting memories: A watch becomes a symbol of the time spent together. Every glance at the wrist can spark a cherished memory of an adventure shared with dad
  • Timeless design: Our minimalist aesthetic transcends fleeting trends, ensuring Dad's watch remains a treasured companion for years to come
  • Qualitative timepiece: August Berg watches are crafted with meticulous attention to detail, featuring premium sapphire crystal glass and Japanese quartz movements for reliable timekeeping
  • A gift with meaning: With every watch purchased, we provide a child with 6 months of quality education. Together, we can make a lasting impact on future generations
  • Personalize your watch: Make your gift truly special with our engraving service. Add a heartfelt message, a special date, or simply Dad's initials to create a one-of-a-kind keepsake.

Find the perfect watch for Dad:

  • Serenity line: For the practical and sophisticated Dad, the Serenity Collection offers a range of classic and versatile styles. The Sunray Blue watch, with its sleek design and rich color, is a timeless choice

Serenity Deep Blue

Fennel Rose Gold Strawberry Thief Green Perlon - August Berg

This Father's Day, give Dad the gift of time – a gift that keeps on giving. Browse our collection and discover the perfect August Berg watch to celebrate your cherished bond.

Father's Day

Đọc thêm

Father's Day gift guide: Find the perfect August Berg watch for Dad's style

Father's Day gift guide: Find the perfect August Berg watch for Dad's style

This Father's Day, celebrate Dad with a gift that transcends trends: a timeless August Berg watch. Finding the perfect present can be a challenge, but with our Serenity and Morris & Co. lines, ...

Đọc thêm

ĐỘC QUYỀN CÙNG MORRIS & CO.

Được thiết kế và hợp tác độc quyền cùng thương hiệu mang tính biểu tượng di sản của Vương Quốc Anh - Morris & Co.. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách Minimalism và phong cách Maximalism!

THIẾT KẾ VƯỢT THỜI GIAN

Được thiết kế bởi Designer Đan Mạch Magnus Joergensen với triết lý Tối Giản (Minimalism) hoà hợp cả 2 phong cách Hiện đại và Cổ điển, làm cho thiết kế của đồng hồ vượt thời gian.

SAPPHIRE CAO CẤP

Được trang bị kính chống phản chiếu & chống trầy xước, và được làm bằng tinh thể Sapphire vòm đơn chuyên dụng - Bộ sưu tập Serenity

CƠ CHẾ QUARTZ CỦA NHẬT BẢN

Được lựa chọn tỉ mỉ và cấu hình bằng cơ chế hoạt động Miyota Quartz của Nhật Bản, đảm bảo độ ổn định & độ chính xác tối đa của đồng hồ.

CÁ NHÂN HOÁ QUÀ TẶNG

Có thể khắc thông điệp của riêng bạn, biến nó thành một món quà ý nghĩa hoàn hảo cho những người thân yêu của bạn.

SỨ MỆNH XÃ HỘI

Với mỗi chiếc đồng hồ được bán ra, chúng tôi giúp tặng cho trẻ em 6 tháng học tập chất lượng ở Châu Á và Châu Phi. Và, với mỗi 20.000 chiếc đồng hồ được bán ra, chúng tôi sẽ xây dựng một trường học với Tổ chức Human Practice. Nhưng tại sao lại chọn Giáo Dục?

ĐÓNG GÓI THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Được đóng gói cao cấp trong các Hộp tre thân thiện môi trường và có thể tái sử dụng, được chứng nhận bởi Forest Stewardship Council®

HÀNH ĐỘNG VÌ HÀNH TINH XANH

August Berg tài trợ loại bỏ khí Carbon thải ra môi trường trong quá trình Shipping, đảm bảo đơn hàng của bạn trung hoà khí thải Carbon ra môi trường và được chứng nhận bởi tổ chức môi trường uy tín Carbon Direct.